IMG_8178.JPG

קורס מתקדמים 1

קורס משולב זום ופרונטאלי לבוגרי קורס יסוד

26.12.2022 - 30.1.2023

פרטי תשלום:

יש לשלם מקדמה* בסך 500 שקלים ביום ההרשמה.

את היתרה ניתן לשלם עד 1.12.2022

פרטי חשבון: בנק הפועלים-12 / סניף 622 פרדס חנה / מספר חשבון: 50992 על שם מור קליניקה לרפואה הוליסטית.

* ללא מקדמה לא ישוריין מקומכם בקורס

הרשמה

נא מלאו את הפרטים הבאים