naet1.jpg

קורס יסוד

מיועד למטפלים ברפואה סינית ונטורופתים עם ידע ברפואה סינית. מטפלים מתחומים אחרים יחויבו לעשות השלמה לקבלת הידע הנדרש ברפואה סינית על מנת ללמוד את השיטה.

תאריכים: 7/11/2022-12/12/2022

פרטי תשלום:

יש להעביר את התשלומים לפי הפירוט שלהלן לחשבון הבא:
בנק הפועלים-12, סניף 622 פרדס חנה
מספר חשבון: 50992 על שם מור קליניקה לרפואה הוליסטית.
עלות הקורס בהרשמה מוקדמת (עד לתאריך 1.9.22) 3200 שקלים

הרשמה כרוכה בתשלום מקדמה של 500 שקלים, היתרה תשולם עד לתאריך 1.10.22

הנרשמים לאחר ה 1.9.22 ישלמו 3500 ש״ח (תשלום מלא).

הרשמה

נא מלאו את הפרטים הבאים